SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

OM kód: 203 058/009 | 1146 Budapest, Thököly út 48-54.

Intézmény logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA

Házirend

A házirendről

A házirend az iskola belső életét szabályozza.

A házirend érvényes az iskola tanulóira, oktatóira és nem oktató dolgozóira. A házirend érvényes az iskolába való belépéstől az intézmény elhagyásáig, továbbá az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken.

A házirend alapvető célja egyértelmű és világos eligazítás nyújtása az iskola életét érintő valamennyi kérdésben, az oktatás-nevelés folyamatára érvényes jogi szabályozók és az általános emberi viselkedési normák közötti összhang megteremtésével. Házirendünk alapelvei igazodnak a minőségpolitikánkban megfogalmazott elvekhez: partnerközpontú, egymást tisztelő, a tanulók és a tanulás érdekeit mindenekelőtt szem előtt tartó, a tudás, a képességek és az emberi értékek fejlesztését célzó iskolát szeretnénk megvalósítani.

Házirendünk nem tiltások és büntetések gyűjteménye, hanem olyan az általános emberi magatartási normákat is magába foglaló szabályozó dokumentum, amelynek összeállításakor feltételeztük az iskolánkba járó tanulók tanulási szándékát, a világ megismerésére, és az egymás iránti tiszteleten, az emberi jogok betartásán és betartatásán alapuló közösségi viselkedés elsajátítására irányuló törekvését. A házirend hatályba lépése napjától visszavonásig érvényes. 

 

Házirend


Partnereink

SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum


Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum

1146 Budapest, Thököly út 48-54.

Telefon: +36 70 502 1724

E-mail: info@petrik.hu

OM azonosító: 203 058/009


2024Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum